Announcement

Pertandingan Bicara Tuntas
06 November 2015| Posted by Admin

Kongres Penyelidikan dan Inovasi UKM 2015 yang dianjurkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) akan dijalankan pada 7 Disember dengan tema "Inspirasi Pemangkin Inovasi" yang melibatkan pelajar pascasiswazah dan penyelidik pasca doktorat.

Sekiranya para pelajar berminat untuk menyertai Pertandingan Bicara Tuntas boleh menghantar permohona sebelum atau pada 12 November 2015.

Maklumat lanjut boleh menghubungi Urusetia CRIM, Encik Mohd Najib Adun di 03-8921 5102 atau di urusetia.kongresukm@gmail.com

Poster Kongres Penyelidikan dan Inovasi UKM
Maklumat Pertandingan Bicara Tuntas
Borang Penyertaan
Surat Jemputan 
 

Quick Links