Announcement

Persidangan Kebangsaan Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi
08 July 2015| Posted by Admin

Pejabat Karang Mengarang (Penerbit UPSI) Universiti Pendidikan Sultan Idris bersama Pusat Sitasi Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengadakan Persidangan Kebangsaan Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi. Oleh itu mempelawa ahli akademik dan kakitangan di bawah jabatan/fakulti YBhg Prof./Prof. Madya/Dr/Tuan/Puan yang berminat untuk menghadiri persidangan ini sebagai pembentang kertas kerja atau peserta pada:

Tarikh: 2 hingga 4 September 2015 
Tempat: Aseania Resort & Spa, Langkawi Kedah
Tema: Transformasi Jurnal ke Arah Pendidikan Bertaraf Dunia

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi urus setia persidangan - Puan Asiah 05- 450 5437 dan En Azuwam - 05- 4505599. Maklumat persidangan juga boleh didapati di laman web http://pkjurnal.upsi.edu.my

Quick Links